Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hoiana Management

Hoiana Management provides operational support to our business partners through oversight, services and resources.

Giám Sát Phòng Đồng Phục

 • Quang Nam
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Central Laundry
 • Hoiana Management
 • 30/10/2019

Job Description

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Giám sát Đồng phục duy trì tiêu chuẩn cao về dịch vụ  thông qua giám sát, làm sạch và bảo dưỡng đồng phục đã cấp phát. Vai trò này phối hợp với duy trì các yêu cầu hoạt động hàng ngày của Bộ phận Đồng phục bao gồm khu vực thợ may. Thêm nữa, chịu trách nhiệm cung cấp cho bộ phận Đồng phục với tất cả các hỗ trợ hành chính trong các vấn đề hành chính, nhiệm vụ thư kí  và phải luôn thể hiện độ chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ hành chính cao nhất cho cả khách hàng nội bộ và bên ngoài.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC CHÍNH

 • Đảm bảo ngân sách OPEX và CAPEX
 • Đảm bảo tất cả đồng phục được giữ gìn để đạt được các yêu cầu đồng phục nhân viên
 • Đảm bảo chất lượng và việc sử dụng theo ngày của tất cả đồng phục được theo dõi và thay thế theo yêu cầu
 • Đảm bảo tất cả nhân viên Đồng phục được đào tạo về tất cả các khía cạnh của hoạt động tủ quần áo.

3. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Giám sát tình trạng băng tải
 • Chịu trách nhiệm cho phân chia lịch hằng tuần dựa trên nhu cầu hoạt động trước khi có sự chấp thuận của Trợ lý quản lý đồng phục.
 • Quản lý hiệu quả luồng công việc của bộ phận với sự trợ giúp của người Lãnh đạo nhóm.
 • Giám sát chặt chẽ việc phân phối đồng phục sạch từ Giặt ủi để đảm bảo chất lượng đồng phục được yêu cầu luôn được duy trì.
 • Hỗ trợ điều chỉnh kích cỡ phù hợp cho nhân viên mới được tuyển dụng.
 • Chịu trách nhiệm giữ an toàn của các bảng chỉnh sửa đồng phục.
 • Chuẩn bị đơn yêu cầu về vật tư của bộ phận trước khi được phê duyệt của Trợ lý Quản lý.
 • Chịu trách nhiệm về tồn kho thực tế của đồng phục dự phòng với sự giúp đỡ của người Lãnh đạo nhóm.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn SOP và P&P đã thiết lập luôn được tuân theo.
 • Cải tiến liên tục các SOP và P&P đã thiết lập.
 • Giám sát sản xuất hàng ngày của thợ may.
 • Chịu trách nhiệm đánh giá các Trưởng nhóm và nhân viên Đồng phục.
 • Giám sát đồng phục đến/đi từ bộ phận Giặt ủi.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

1. HỌC VẤN & VÀ KINH NGHIỆM

​1.1  Trình độ học vấn

Ít nhất 2 năm trình độ đại học.

 1.2 Kinh nghiệm làm việc

Với kinh nghiệm trong vận hành Tủ quần áo khối lượng lớn với hệ thống băng tải phân phối đồng phục và hệ tống kiểm kê đồng phục

 1.3 Kĩ năng

 • Sử dụng máy vi tính
 • Hiểu biết về thành phần các loại vải
 • Thành thạo quy trình giặt các loại vải khác nhau
 • Kĩ năng quản lý con người hiệu quả
 • Linh hoạt và có thể làm việc dưới áp lực
 • Kỹ năng hoạt động nhóm
 • Linh hoạt và sẵn sàng học hỏi
 • Học hỏi nhanh và linh hoạt

1.4 Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh

 1.5 Khác

Có thể làm thêm giờ, cuối tuần và ngày lễ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.