Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Golf Club

Golf Course Foreman | Trưởng nhóm bảo dưỡng cỏ sân gôn

 • Quang Nam
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Grounds maintenance
 • Golf Club
 • 08/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Scope of Position | Phạm vi công việc

 • The Foreman, under the direct supervision of the Golf Course Superintendent and the Assistant Superintendent, is responsible for overseeing all the turf maintenance practices of the golf course | Dưới sự giám sát của Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn, Trưởng nhóm bảo dưỡng cỏ chịu trách nhiệm giám sát toàn diện các công việc liên quan đến chăm sóc và bảo dưỡng cỏ sân gôn.
 • The Foreman is also responsible for training and supervision of turf staff as well as directly participating in the turf maintenance activities, ensuring the golf course condition is always maintained in the best international standards | Chịu trách nhiệm đào tạo và giám sát hoạt động của toàn bộ nhân viên bảo dưỡng cỏ cũng như tham gia trực tiếp vào các hoạt động chăm sóc và bảo dưỡng cỏ, đảm bảo duy trì sân gôn luôn trong tình trạng chơi tốt nhất theo tiêu chuẩn sân gôn quốc tế. 

Job Requirement

Responsibilities and Accountabilities | Trách nhiệm công việc

 • Work professionally and skilled under the direction of Superintendent and Assistant Superintendent, always complete assigned tasks to the highest work standards | Làm việc một cách chuyên nghiệp và thành thạo dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn, luôn hoàn thành công việc được giao với tiêu chuẩn và hiệu quả công việc cao nhất.
 • Schedule and control work performance by the turf operation staffs to ensure work quality, labor safety and equipment safety, thereof giving performance appraisals | Phân công công việc và kiểm soát thực hiện công việc của tất cả nhân viên vận hành thiết bị cắt cỏ để đảm bảo chất lượng công việc, an toàn lao động và an toàn cho máy móc thiết bị, để từ đó đánh giá năng suất làm việc của mỗi nhân viên.
 • Closely monitor the turf condition or insect problems and immediately report all abnormal cases of the turf grass to the Superintendent or Assistant Superintendent | Theo dõi chặt chẽ tình trạng của cỏ hoặc các vấn đề về sâu bệnh và báo cáo ngay cho Giám đốc bảo trì và/hoặc Phó Giám đốc bảo trì nếu phát hiện những vấn đề bất thường của cỏ.
 • Control technical application of fertilizers and chemicals in the safe and effective practice | Kiểm soát kỹ thuật sử dụng phân bón và hoá chất một cách an toàn và hiệu quả.
 • Coordinate with Mechanic team to have correct equipment ready for the following days; immediately inform any damage of equipment for quickly repaired to shorten the downtime | Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Cơ khí để chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị dự kiến sử dụng cho ngày kế tiếp; thông báo ngay tình trạng hư hỏng của thiết bị để nhanh chóng được sửa chữa, rút ngắn thời gian ngừng thiết bị để sửa chữa.
 • Thoroughly understand all SOPs and safety procedures for each specific task to control and give detailed instructions to staffs | Nắm vững các quy trình vận hành và quy trình đảm bảo an toàn cho từng công việc cụ thể để kiểm soát và hướng dẫn nhân viên.
 • Provide training and directions to staffs in each task assigned | Thực hiện đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên trong từng nhiệm vụ được giao.

Other Duties | Các nhiệm vụ khác:

 • Comply with all standards of performance, behaviour and operational policies and procedures in place at Hoiana Shores Golf Club at all times Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình hoạt động của Sân gôn Hoiana Shores.
 • Participate in appropriated internal and external activities to enhance prestige of the Company | Tham gia các hoạt động phù hợp cả trong và ngoài Công ty nhằm mục đích nâng cao uy tín và danh tiếng của Công ty.
 • Perform other relevant duties as directed by the Golf Course Superintendent and the Assistant Superintendent | Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của Giám đốc bảo trì và Phó Giám đốc bảo trì sân gôn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.