Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Golf Club

Golf Course Maintenance Storekeeper

 • Quang Nam
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Stores
 • Golf Club
 • 08/12/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Scope of Position | Phạm vi công việc

 • The Golf Course Maintenance Storekeeper is responsible for managing and maintaining accurate records of inventories and providing administrative, clerical and office management support for the golf course maintenance operation | Thủ kho bảo trì sân gôn có trách nhiệm quản lý và lưu trữ thông tin liên quan đến kho của Bộ phận, đồng thời hỗ trợ quản lý hành chính và văn phòng cho các hoạt động bảo trì sân gôn.
 • The Golf Course Maintenance Storekeeper also coordinates with Purchasing team for the ordering of equipment, spare part, chemicals, fertilizers, fuel, etc. for the golf course maintenance operation under the Superintendent’s requirements | Ngoài ra, Thủ kho bảo trì sân gôn còn phối hợp với Bộ phận mua hàng để yêu cầu đặt hàng cho các thiết bị, phụ tùng, hóa chất, phân bón, nhiên liệu,… phục vụ cho hoạt động bảo trì sân gôn theo yêu cầu của Giám đốc bảo trì.

Responsibilities and Accountabilities | Trách nhiệm công việc

 • Set up all golf course maintenance stores in compliance with procedures and Government laws on fertilizer/chemical/hazardous storages | Thiết lập và bố trí tất cả kho bảo trì sân gôn theo quy trình vận hành của bộ phận và theo luật quy định của nhà nước về quản lý các kho phân bón, kho hóa chất, kho chất thải nguy hại.
 • Fully control the golf course maintenance stores and inventory; ensure compliance of safety procedures in running the store operations | Toàn quyền kiểm soát các kho bảo trì sân gôn và tình trạng hàng tồn kho; đảm bảo tuân thủ các quy trình an toàn trong quá trình quản lý kho.
 • Set up and input database for the golf course maintenance merchandises/items in coordination with Accounting department and/or centralized Storekeeper for centralized control and management Thiết lập và nhập cơ sở dữ liệu cho tất cả hàng hóa, vật dụng dùng cho bảo trì sân gôn với sự phối hợp với Bộ phận Kế toán và/hoặc Bộ phận Kho trung tâm để quản lý và kiểm soát theo mô hình tập trung.
 • Set up par level stock for each item following usage demand and order delivery time | Thiết lập số lượng hàng tồn kho tối thiểu cho từng hàng hóa, vật dụng theo nhu cầu sử dụng và thời gian giao hàng.
 • Maintain accurate inventory records and files including all fertilizer and chemical supplies, equipment spare parts, fuel and oil, golf course accessories and other various items for the golf course maintenance operation | Đảm bảo việc lưu trữ thông tin và hồ sơ chính xác đối với tất cả hàng tồn kho, bao gồm phân bón, hóa chất, phụ tùng thiết bị, nhiên liệu, phụ kiện và các vật dụng khác phục vụ cho việc bảo trì sân gôn.
 • Accurately count, record, update and track merchandises received both on papers and computerized system to ensure optimal inventory levels | Tính toán, ghi chú, lưu trữ, cập nhật và theo dõi một cách chính xác tất cả hàng hóa nhận được trên cả giấy tờ và hệ thống máy tính để đảm bảo mức hàng tồn kho tối ưu.
 • Ensure quantities that appear in the system are accurate for distribution, absolutely avoid shortage of product | Đảm bảo số lượng hàng hóa trên hệ thống phải chính xác để đảm bảo cấp phát đúng về cho các bộ phận, tuyệt đối tránh tình trạng thiếu hàng hóa trong kho.
 • Receive and control work order, delivery request and purchase request in line with approved program/budget and report to the Superintendent or Assistant Superintendent if any variation | Tiếp nhận, kiểm soát và đảm bảo các Yêu cầu thực hiện công việc, Yêu cầu giao hàng và Yêu cầu mua hàng phù hợp với các chương trình hoặc ngân sách đã được phê duyệt và báo cáo cho Giám đốc bảo trì và/hoặc Phó Giám đốc bảo trì nếu phát hiện có sự khác biệt.
 • Prepare account recaps on a monthly basis, process Purchase Request, invoices and related documents for payment | Báo cáo tóm tắt thông tin về kho bảo trì hàng tháng, chuẩn bị các Yêu cầu mua hàng, hóa đơn và các chứng từ liên quan phục vụ cho việc thanh toán.
 • Ensure that company supplies and assets are kept secure at all times | Đảm bảo an toàn cho tất cả vật dụng và tài sản của Công ty.
 • Manage all correspondence, inventory reports and documents required for the job | Quản lý tất cả chứng từ, báo cáo và các tài liệu cần thiết liên quan đến công việc.
 • Periodically physical inventory of golf course maintenance stores in coordination with Accounting department and/or centralized Storekeeper | Định kỳ kiểm kê tất cả kho bảo trì cùng với bộ phận Kế toán và/hoặc bộ phận Kho trung tâm.
 • Ensure all golf course maintenance stores are in well organized, tidy and clean at all times | Đảm bảo tất cả kho bảo trì phải luôn sắp xếp tốt, gọn gàng và sạch sẽ.
 • Work closely with the Golf Course Maintenance Facilitator and Cleaner to ensure that the facility is kept to international standards at all times | Phối hợp chặt chẽ với Điều phối viên quản lý cơ sở vật chất của bộ phận và nhân viên vệ sinh để đảm bảo cơ sở vật chất của bộ phận bảo trì luôn được sắp xếp và duy trì một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Other Duties | Các nhiệm vụ khác:

 • Learn to assist with mixing and use of spray equipment as a continual improvement KPI | Học cách pha chế hóa chất và sử dụng các thiết bị phun xịt là một trong những tiêu chí đánh giá KPI thể hiện sự trau dồi liên tục của bản thân.
 • Comply with all standards of performance, behaviour and operational policies and procedures in place at Hoiana Shores Golf Club at all times | Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình hoạt động của Sân gôn Hoiana Shores.
 • Participate in appropriated internal and external activities to enhance prestige of the Company | Tham gia các hoạt động phù hợp cả trong và ngoài Công ty nhằm mục đích nâng cao uy tín và danh tiếng của Công ty.
 • Perform other relevant duties as directed by the Superintendent and the Assistant Superintendent | Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của Giám đốc Bảo trì và Phó Giám đốc Bảo trì Sân gôn.

Job Requirement

 • Proven experience in storekeeper, clerk or office administration | Kinh nghiệm thủ kho, thư ký hoặc quản trị hành chính văn phòng.
 • Basic accounting knowledge required | Yêu cầu kiến thức kế toán cơ bản.
 • Knowledge of proper bookeeping and inventory management | Kiến thức quản lý sổ sách kế toán và quản lý hàng tồn kho.
 • Knowledge of word processing, spreadsheet and database management software | Kiến thức xử lý văn bản, lập bảng tính và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Excellent organizational skills. Good communication and interpersonal abilities | Kỹ năng tổ chức xuất sắc. Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Keen attention to detail and effective time management | Kỹ năng chi tiết với công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Experience in storekeeping, inventory control or recordkeeping in a golf course maintenance team preffered | Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho, kiểm soát hàng tồn kho hoặc lưu trữ hồ sơ trong bộ phận bảo trì sân gôn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.