Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hoiana Management

Hoiana Management provides operational support to our business partners through oversight, services and resources.

Nhân Viên Vận Hành Máy Giặt Công Nghiệp (Máy Con Rồng)

 • Da Nang, Quang Nam
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 2 - 5 Years
 • Competitive
 • Central Laundry, Laundry
 • Hoiana Management
 • 31/08/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Vị trí này chịu trách nhiệm vận hành hệ thống giặt ủi máy con rồng (CBW) và hỗ trợ phụ tải và bộ xử lý, nhưng không giới hạn, nhận đồ giặt bẩn, phân loại đồ giặt theo mã hàng và mã bộ phận, kiểm tra sự hư hại của đồ giặt trước khi quá trình giặt, nạp / cho túi giặt vào băng tải của hệ thống máy giặt, giám sát quá trình giặt và trong bất kỳ nhiệm vụ liên quan đến sản xuất nào khác liên quan đến các quy trình cốt lõi của công ty.

 • Nhận khăn trải giường bẩn từ khách sạn trong xe đẩy và túi giặt
 • Xác định và sắp xếp các loại vải bẩn và sắp xếp các xe đẩy theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo rằng trước khi tải hệ thống túi giặt (nếu có), túi được đóng đúng cách và đóng chặt hoặc đảm bảo băng tải được bỏ trống và sạch sẽ.
 • Sắp xếp chính xác tải hoặc chuyển.
 • Tải vải lanh bẩn theo vật phẩm và mã vào khoang băng tải trống hoặc nạp vải bẩn theo mục và mã khách hàng vào hệ thống xếp túi - phù hợp với tiêu chuẩn được chấp nhận và khuyến nghị của nhà sản xuất
 • Chọn đúng mã mặt hàng và mã khách hàng trên hệ thống máy tính sau khi tải khoang chứa hàng trống / Chọn đúng mã mặt hàng và mã khách hàng trên hệ thống máy tính sau khi tải hệ thống tải túi
 • Đảm bảo rằng không phải hệ thống băng tải hoặc hệ thống tải túi đang được nạp hoặc quá tải
 • Chọn dây chuyền lưu trữ / vận chuyển hệ thống tải túi đúng theo quy trình vận hành tiêu chuẩn và chuyển túi đến dây chuyền truyền tải (Nếu hệ thống túi được sử dụng)
 • Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quản lý liên quan đến việc nạp / xử lý vải bẩn thông qua hệ thống máy giặt
 • Đảm bảo xe đẩy trống được trả lại đến khu chứa vải bẩn và khu vực phân loại đồng phục.
 • Khả năng thực hiện các nhiệm vụ bảo trì đường dây đầu tiên trên máy móc sản xuất, ví dụ: làm sạch, loại bỏ tắc nghẽn, vệ sinh, vv
 • Xác định và báo cáo sai lệch / vấn đề cho Giám sát / Người quản lý
 • Tuân thủ tất cả các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy tắc, thủ tục, chính sách, quy định, vv

Job Requirement

 • Kinh nghiệm làm việc trong vị trí nhân viên giặt ủi tại công ty, xưởng giặt là công nghiệp.
 • Kinh nghiệm vận hành máy giặt công nghiệp, máy con rồng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.