Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hoiana Management

Hoiana Management provides operational support to our business partners through oversight, services and resources.

THỢ MAY – BỘ PHẬN ĐỒNG PHỤC

 • Quang Nam
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Central Laundry
 • Hoiana Management
 • 29/10/2019

Job Description

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Vị trí này chịu trách nhiệm cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến các quy trình may / vá / thay đổi liên quan bao gồm nhưng không giới hạn khả năng thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến vá / đổi / may trên các quần áo / mặt hàng khác nhau theo yêu cầu / hướng dẫn bao gồm nhưng không giới hạn gắn / thay thế nhãn, chèn / thay thế các khuy bấm, gắn / thay thế các nút, chèn / thay thế khóa, thêm / thay thế cổ áo, thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào, vv. và thực hiện các biện pháp khắc phục, xác định các vấn đề về thiết bị may, xác định các vấn đề / mối quan tâm về chất lượng sản phẩm cuối cùng và xử lý nó một cách hiệu quả và chính xác.

2.  CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

2. 1 Kiểm tra chất lượng

2. 2 May vá

3. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

3.1 Kiểm tra chất lượng

 • Thu nhận quần áo / mặt hàng theo quy trình và đảm bảo rằng không có sự chênh lệch hoặc thiếu hụt tồn tại trên mặt hàng nhận được so với tài liệu kèm theo
 • Kiểm tra quần áo / mặt hàng nhận được theo quy trình theo các hạng mục khiếm khuyết / hư hỏng xuất hiện trên cổ cáo, khóa kéo, nút cài, túi, đường may, thêu… và thực hiện công tác điều chỉnh.
 • Thực hiện truyền đạt cần thiết với giám sát và quy trình xuất ra sản phẩm theo quy trình liên quan đến hạng mục đưa ra khỏi quy trình để sửa chữa.
 • Kiểm tra quần áo / mặt hàng đã hoàn thành theo quy trình liên quan và đảm bảo rằng tất cả các biện pháp khắc phục cần thiết đã được thực hiện để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn / quy trình / yêu cầu khách hàng liên quan

3.2 May vá

 • Thực hiện tất cả công tác vá / sửa / may quần áo / mặt hàng khác nhau theo yêu cầu / hướng dẫn thay thế khuy rời, đính / thay thế nút, thêm / thay thế kéo khóa, thêm / thay thế cổ áo, thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào…
 • Thực hiện công tác gia cố dây chuyền đầu tiên của máy may, bao gồm nhưng không giới hạn làm sạch máy may, thay thế kim, chỉ…
 • Ghi chép số lượng của quần áo / hạng mục đã nhận, và số lượng quần áo được thực hiện theo quy trình vận hành tiêu chuẩn liên quan.
 • Hỗ trợ trong khu vực liên quan đến bộ phận Giặt là / sản xuất / bộ phận chuyển giao khác khi có yêu cầu

Job Requirement

1. YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1.1 Kinh nghiệm làm việc

 • 3 – 6 tháng kinh nghiệm quy trình giặt là / sản xuất được ưu tiên
 • 1 – 2 năm kinh nghiệm thực hiện / sửa chữa / thay đổi quần áo / mặt hàng được ưu tiên

1.2 Kỹ năng làm việc

 • Hiểu biết cơ bản về nguồn cung và cầu
 • Có khả năng đọc, hiểu, giải thích và tham gia đến tất cả quy tắc và quy trình liên quan đến quy trình sản xuất / giặt là
 • Khả năng diễn giải và hoàn thành tất cả các tài liệu liên quan đến các chức năng khác nhau trong bộ phận may vá.
 • Có khả năng đảm bảo rằng các tài liệu hoàn chỉnh phản ánh số lượng chính xác các mặt hàng / vật phẩm nhận được, quần áo / mặt hàng theo tiến hành nguyên liệu thô, vật tư tiêu hao, v.v.
 • Có khả năng thực hiện tất cả công tác may theo yêu cầu bao gồm nhưng không giới hạn công tác may, vá, thay thế, chèn, thêm…các thành phần khác nhau tạo một sản phẩm may mặc.
 • Phải thực hiện được tất cả công tác may vá và sản xuất khác liên quan trong quy trình sản xuất / Giặt là.
 • Có khả năng đếm hàng, nguyên vật liệu thô, vật liệu tiêu hao…

1.3 Ngôn ngữ

 • Có khả năng giao tiếp cả nói và viết, rõ ràng và chính xác Tiếng Anh (ngôn ngữ thứ hai) hoặc Tiếng Việt

1.4 Yêu cầu khác

 • Hiểu sâu về nguyên tắc chất lượng và khối lượng
 • Hiểu sâu về cách sử dụng máy may
 • Hiểu sâu về tất cả các quy định và quy tắc an toàn liên quan đến sử dụng máy may
 • Hiểu sâu về các nhiệm vụ liên quan đến may bao gồm nhưng không giới hạn trong khâu, vá, đổi, thay thế, chèn, thêm, vv các thành phần / đối tượng khác nhau vào một sản phẩm may mặc / mặt hàng
 • Hiểu biết cơ bản về tất cả các nhiệm vụ liên quan đến quy trình giặt / sản xuất
 • Có khả năng phản chiếu hình ảnh chuyên nghiệp và tích cực của công ty cho những người mà anh / cô ấy tương tác thường xuyên
 • Phải có khả năng làm việc theo ca, cuối tuần, làm thêm giờ và các ngày lễ khi được yêu cầu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.