Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hoiana Management

Hoiana Management provides operational support to our business partners through oversight, services and resources.

Tổ Trưởng Phòng Đông Phục

 • Quang Nam
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Central Laundry
 • Hoiana Management
 • 30/10/2019

Job Description

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổ Trưởng Phòng Đồng phục lãnh đạo hiệu quả hoạt động hàng ngày của nhóm Bộ phận Đồng phục và bằng cách đảm bảo chất lượng băng tải đồng phục, cấp phát và chất lượng luôn đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • ​Lãnh đạo, dẫn dắt hiệu quả đội của anh/cô ấy trong hoạt động hàng ngày về các nhu cầu cần thiết của bộ phận.
 • Phối hợp chặtt chẽ với các Giám sát viên về các vấn đề đồng phục.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn SOP và P&P đã thiết lập được tuân theo mọi lúc.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của đồng phục được giao từ Giặt ủi và đảm bảo hàng may mặc được quét chính xác vào hệ thống RFID theo dõi
 • Nên hoàn toàn ạo với việc tải quần áo sạch lên băng tải quần áo và các quy trình trả lại đồng phục bẩn thông qua các máng trượt.
 • Quét và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đồng phục và có khả năng trích xuất các báo cáo khi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm về tồn kho thực tế của đồng phục dư phòng.
 •  Hỗ trợ điều chỉnh kích thước, cấp phát và gắn thẻ đồng phục cho nhân viên mới được tuyển dụng.
 • Giám sát đồng phục đến/ đi từ bộ phận giặt ủi.
 • Giám sát các máng đồ bẩn.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM

​1.Trình độ học vấn

Ít nhất 2 năm trình độ đại học

 2. Kinh nghiệm làm việc

Với kinh nghiệm trong vận hành tủ quần áo với hệ thống băng tải phân phối đồng phục và hệ thống kiểm kê đồng phục sử dụng công nghệ UHF RFDI

 3. Kĩ năng

 • Chú ý đến chi tiết
 • Hoạt động nhóm
 • Hiệu quả
 • Kĩ năng quản lý con người hiệu quả
 • Sử dụng máy vi tính
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực
 • Người học nhanh và linh hoạt

3. Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh

4. Khác

Có thể làm thêm giờ, cuối tuần và ngày lễ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.