Đang tải...
Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25
Chức vụ Đơn Vị Vận Hành Phòng
Đặt lại
Supervisor, Casino Bar
Supervisor, Casino Bar Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Captain, Casino Bar
Captain, Casino Bar Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Guest Services Ambassador
Guest Services Ambassador Hoiana Entertainment International Marketing
Hoiana Entertainment International Marketing
Officer, Security Operations
Officer, Security Operations Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Senior Executive, Player Development
Senior Executive, Player Development Hoiana Entertainment International Marketing
Hoiana Entertainment International Marketing
Assistant Manager, Player Development
Assistant Manager, Player Development Hoiana Entertainment International Marketing
Hoiana Entertainment International Marketing
Supervisor, CS & Tele MKT
Supervisor, CS & Tele MKT Hoiana Entertainment Casino Marketing
Hoiana Entertainment Casino Marketing
Captain, F&B Outlet
Captain, F&B Outlet Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Supervisor, Security Operations
Supervisor, Security Operations Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
IT Support Operator
IT Support Operator Hoi An South Development Information Technology
Hoi An South Development Information Technology
Supervisor, Transport (Limo)
Supervisor, Transport (Limo) Hoiana Entertainment Transportation
Hoiana Entertainment Transportation
Senior Server, F&B Outlet
Senior Server, F&B Outlet Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Public Relation Manager
Public Relation Manager Hoiana Resort Tiếp Thị
Hoiana Resort Tiếp Thị
Payroll Manager
Payroll Manager Hoiana Resort Accounting/Auditing
Hoiana Resort Accounting/Auditing
Assistant to VP, Gaming
Assistant to VP, Gaming Hoiana Entertainment Gaming
Hoiana Entertainment Gaming
Internal Audit Manager
Internal Audit Manager Hoiana Resort Accounting/Auditing
Hoiana Resort Accounting/Auditing
Dispatcher Supervisor
Dispatcher Supervisor Hoiana Resort Transportation
Hoiana Resort Transportation
Public Relation Manager
Public Relation Manager Hoiana Resort Marketing
Hoiana Resort Marketing
Trainee Dealer, Table Games
Trainee Dealer, Table Games Hoiana Entertainment Trò Chơi Có Thưởng
Hoiana Entertainment Trò Chơi Có Thưởng
Senior Legal Counsel - Corporate, Commercial, Licensing
Senior Legal Counsel - Corporate, Commercial, Licensing Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Senior Legal Counsel - Real Estate, Construction, Land
Senior Legal Counsel - Real Estate, Construction, Land Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Legal Counsel - Real Estate, Construction, Land
Legal Counsel - Real Estate, Construction, Land Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Senior Legal Counsel - Banking & Finance (Borrower Side)
Senior Legal Counsel - Banking & Finance (Borrower Side) Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Legal Counsel - Corporate, Commercial, Licensing
Legal Counsel - Corporate, Commercial, Licensing Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Hoi An South Development Legal/Compliance/Investigations
Solution Specialist
Solution Specialist Hoi An South Development Information Technology
Hoi An South Development Information Technology

Kết nối cơ hội trong tương lai
Join our talent community