Đang tải...
Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25
Chức vụ Đơn Vị Vận Hành Phòng
Đặt lại
Supervisor, Casino Bar
Supervisor, Casino Bar Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Captain, Casino Bar
Captain, Casino Bar Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Guest Services Ambassador
Guest Services Ambassador Hoiana Entertainment International Marketing
Hoiana Entertainment International Marketing
Officer, Security Operations
Officer, Security Operations Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Senior Executive, Player Development
Senior Executive, Player Development Hoiana Entertainment International Marketing
Hoiana Entertainment International Marketing
Assistant Manager, Player Development
Assistant Manager, Player Development Hoiana Entertainment International Marketing
Hoiana Entertainment International Marketing
Supervisor, CS & Tele MKT
Supervisor, CS & Tele MKT Hoiana Entertainment Casino Marketing
Hoiana Entertainment Casino Marketing
Captain, F&B Outlet
Captain, F&B Outlet Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Supervisor, Security Operations
Supervisor, Security Operations Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Supervisor, Transport (Limo)
Supervisor, Transport (Limo) Hoiana Entertainment Transportation
Hoiana Entertainment Transportation
Senior Server, F&B Outlet
Senior Server, F&B Outlet Hoiana Entertainment F&B Service
Hoiana Entertainment F&B Service
Assistant to VP, Gaming
Assistant to VP, Gaming Hoiana Entertainment Gaming
Hoiana Entertainment Gaming
Trainee Dealer, Table Games
Trainee Dealer, Table Games Hoiana Entertainment Trò Chơi Có Thưởng
Hoiana Entertainment Trò Chơi Có Thưởng
Officer, Security Operations
Officer, Security Operations Hoiana Entertainment An Ninh Bảo Vệ
Hoiana Entertainment An Ninh Bảo Vệ
Senior Officer, Surveillance Operations
Senior Officer, Surveillance Operations Hoiana Entertainment Surveillance
Hoiana Entertainment Surveillance
Supervisor, Control Room & Access System
Supervisor, Control Room & Access System Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Senior Representatives, Rewards Club
Senior Representatives, Rewards Club Hoiana Entertainment Casino Marketing
Hoiana Entertainment Casino Marketing
Representatives, Rewards Club
Representatives, Rewards Club Hoiana Entertainment Casino Marketing
Hoiana Entertainment Casino Marketing
Executive, Compliance
Executive, Compliance Hoiana Entertainment Legal/Compliance/Investigations
Hoiana Entertainment Legal/Compliance/Investigations
Assistant Director, Gaming Optimization & Analyst Hoiana Entertainment Gaming
Shift Manager, Security Operations
Shift Manager, Security Operations Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Operations Manager, Security Operations
Operations Manager, Security Operations Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Officer, Surveillance Operations
Officer, Surveillance Operations Hoiana Entertainment Surveillance
Hoiana Entertainment Surveillance
Administrator, Security Concierge
Administrator, Security Concierge Hoiana Entertainment Security
Hoiana Entertainment Security
Coordinator, CS & Tele MKT
Coordinator, CS & Tele MKT Hoiana Entertainment Casino Marketing
Hoiana Entertainment Casino Marketing

Kết nối cơ hội trong tương lai
Join our talent community